I Want You Back

???


??? ??? ???
???? ???? oh ye
??? ??? ???
?? ??? ??? ???
?? ??? ????
? ??? ????
???? ??????
?? ? ??? ???
??? ?
I Love You ???? ???
??? ?
And I Need You ? ??
? ?? ?? ???
Baby i want you back
???? ???
Baby i want you back
???? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ? ?
?? ???? i want you back
??? ??? ???
???? ??? ?? oh ye
??? ??? ???
?? ???? ? ???
??? ?? ????
? ?? ?? ??? ?
???? ??????
?? ? ???? ???
??? ?
I Love You ???? ???
??? ?
And I Need You ? ??
? ?? ?? ???
Baby i want you back
? ??? ?? ?
Baby i want you back
???? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ? ?
?? ???? i want you back
? ??? ??? ???
? ???
? ? ??? ? ???
?? ???
Baby i want you back
? ??? ?? ?
Baby i want you back
???? ?? ?
?? ?? ?? ??
?? ? ?
?? ????
i want you back
Baby i want you back
? ??? ?? ?
Baby i want you back
???? ?? ?
?? ?? ?? ??
?? ? ?
?? ????
i want you back

관련 가사

가수 노래제목  
시크릿 I Want You Back  
N Sync I Want You Back  
Jackson 5 I Want You Back  
The Jackson 5 I Want You Back  
시크릿(Secret) I WANT YOU BACK  
featuring Missy I Want You Back  
Jackson Five I WANT YOU BACK  
인디고 I want you back  
'N Sync I Want You Back  
Bananarama I Want You Back  
DORO I Want You Back  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.